Pro-design - Architektura krajobrazu

O nas

Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie zapewniające zadowolenie naszych klientów
więcej...

Architektura krajobrazu

Projektujemy parki, bulwary, zieleńce miejskie
więcej...

Konstrukcje żelbetowe

Dbamy o najdrobniejsze detale
więcej...

Kontakt

e-mail: biuro@pro-designer.pl
tel.: 0048 505-010-249
Mój stan
Architektura krajobrazu

 

     Dzięki licznym zrealizowanym projektom w zakresie architektury krajobrazu nawiązaliśmy stałą współpracę z fachowcami z różnych dziedzin: architektura krajobrazu, architektura, branża konstrukcyjna,  eklektyczna, instalatorska, budownictwo ogólne oraz drogowe.

     Nasi pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, odbywając liczne praktyki w krajach gdzie architektura krajobrazu jest dużo bardziej rozwinięta niż u nas. Przywożą nowe pomysły, mają nowe spojrzenie.

     Dzięki tak rozwiniętej współpracy oraz wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie sprostać każdemu powierzonemu nam zadaniu oraz zapewnić profesjonalną dokumentację, która jest kluczem do sprawnej realizacji zamierzonej inwestycji.

 

OFERUJEMY PAŃSTWU BOGATY ASORTYMENT USŁUG W ZAKRESIE:


PLANOWANIE KRAJOBRAZU
• plany rozwoju i rewitalizacji regionów, powiatów, gmin , miast i wsi
• studia, plany i projekty parków narodowych, rezerwatów biosfery, rezerwatów i obszarów chronionego krajobrazu
• planowanie i modernizacja parków regionalnych i dużych przestrzeni otwartych
• zarządzanie zasobami środowiska
• modernizacja i konserwacja krajobrazu
• projekty ochrony krajobrazu dla planów zagospodarowania przestrzennego
• rewaloryzacja ekologiczna
• badanie wpływów planowanych i istniejących inwestycji na krajobraz i środowisko (ruch drogowy, tereny wypoczynkowe, zaopatrzenie, składowanie odpadów)
• projekty zminimalizowania czynników szkodzących istniejących inwestycji i zrekompensowania strat
• tworzenie systemów powiązań terenów zielonych miast i regionów
• zagospodarowanie terenów rolniczych

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
• rewaloryzacja elementów naturalnych i krajobrazowych np. zbiorników wodnych, skraju
lasu
• nowe zagospodarowanie dla żwirowni, glinianek, kamieniołomów
• rewitalizacja terenów poprzemysłowych i nieużytków
• ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego

KSZTAŁTOWANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I ARCHITEKTURA OGRODOWA

• inwentaryzacja i dokumentacja, plany ochrony i rozwoju, konserwacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych
• rewaloryzacja historycznych krajobrazów
• restauracja i konserwacja posągów i innych obiektów w historycznych ogrodach
• projekty cmentarzy i pomników
• zagospodarowanie stref o ograniczonym ruchu samochodowym, przeznaczonych dla pieszych, np. promenady
• projekty terenów zieleni miejskiej: parków, bulwarów, deptaków, nowe ukształtowanie placów i ulic
• projekty parków uzdrowiskowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, ogrodów wystawowych i ekspozycji, targów
• zagospodarowanie stref reprezentacyjnych i terenów zielonych wokół budynków biurowych, hoteli, restauracji, szpitali, szkół i domów spokojnej starości, a także zakładów przemysłowych i terenów prywatnych
• projekty ogrodów przydomowych i wewnętrznych, ogrodów na tarasach i dachach, ogrodów zimowych
• zagospodarowanie terenów wypoczynkowych (np. pól campingowych), placów zabaw i urządzeń dla dzieci i młodzieży
• projekty terenów sportowych (stadionów, boisk, jak również ścian wspinaczkowych, skate -
parków itp.), pól golfowych, basenów odkrytych i plaż
• planowanie szlaków, tras biegowych i zjazdowych, terenów zawodów dla sportów: zimowych, motorowych, wodnych, rowerowych, jeździectwa
• obiekty turystyczne

PLANOWANIE PUBLICZNYCH TERENÓW ZIELONYCH
• kształtowanie terenów publicznych np. parków miejskich, cmentarzy, terenów wypoczynkowych i sportowych, brzegów rzek lub morza, placów zabaw i ogrodów przydomowych
• ekologiczne i estetyczne koncepcje dla terenów zielonych i elementów ich wiążących, np. pasów i zielonych klinów, alei
• komunikacja piesza i rowerowa

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z naszym PortFolio.

Pozdrawiamy
Zespół PRO-DESIGN